Rok Romualda Oczykowskiego

W roku 2020 przypadają dwa ważne wydarzenia: 100. rocznica śmierci i 175. rocznica urodzin Romualda Oczykowskiego – jednego z wybitnych łowickich działaczy społecznych przełomu XIX i pocz. XX wieku, nazywanego „Ojcem miasta”. Był on kolekcjonerem, literatem, autorem pierwszego przewodnika “Przechadzka po Łowiczu” w 1883 roku. W 1908 r. współorganizował powstanie łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działał w Ochotniczej Straży Ogniowej, ruchu teatralnym, wspierał szpital św. Tadeusza i łowickie bernardynki. Jego praca literacka była doceniana m.in. przez Estreichera, Glogera, Kraszewskiego.

Z inicjatywy łowickiego środowiska PTTK w Łowiczu rok 2020 odbywał się będzie pod hasłem “Rok Romualda Oczykowskiego”. Już 19 listopada 2019 roku na zaproszenie PTTK w Łowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dotyczące planów w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci i 175. rocznicy urodzin Romualda Oczykowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Łowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta w Łowiczu, Muzeum Guzików i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 Podczas spotkania zrodziło się kilka pomysłów m.in. konkursy wiedzy dla klas VIII, fotograficzny, literacki, plastyczny. Planowane są wydania publikacji książkowych autorstwa Oczykowskiego w tym kolejnego wydania „Przechadzki po Łowiczu”, zarówno w formie książki jak i e-booka, oraz opracowania o charakterze biograficzno-literackim. Odbędą się imprezy krajoznawcze m.in. spacer szlakiem Romualda Oczykowskiego, rajd rowerowy, “Dzień Dziecka z przewodnikiem PTTK – Przechadzka po Łowiczu z Panem Romualdem”, gra miejska oraz Quest. Powstał też pomysł koncertu z konkursem strojów z przełomu XIX i XX wieku. Obchody zakończą się złożeniem kwiatów na grobie Romualda Oczykowskiego oraz uroczystą Mszą Św. w kościele sióstr bernardynek.
Zgodnie z zapowiedzią na początku nowego roku zaprezentowaliśmy oficjalne logo rocznicowe. Autorem projektu jest Jacek Rutkowski. Pod tym znakiem odbywać się będą kolejne wydarzenia. Najbliższe już 22 lutego – Spacer Szlakiem Romualda Oczykowskiego. A niedługo potem promocja książki jego autorstwa “Przechadza po Łowiczu” – wydanie V.
Aktualne informacje można śledzić na bieżąco na wydarzeniu FB “2020 Rokiem Romualda Oczykowskiego”.