Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim

W dwóch ostatnich tygodniach maja członkowie PTTK porządkowali teren wokół nagrobków na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Akcję prowadzono przy zachowaniu wszelkiej ostrożności ze względu na stan epidemiczny, dlatego też nie ogłaszano jej publicznie, była prowadzona na zasadzie: masz czas, przyjdź i posprzątaj. I tak przez niecałe dwa tygodnie, z grabkami, odwiedziło cmentarz 9-ciu ochotników.

Tekst: TW, zdjęcia: TW, AS, ZK.