Z przewodnikiem przez region

„Krajoznawstwo Łódzkie – z przewodnikiem przez region” to projekt, który realizować będą łowiccy przewodnicy PTTK. Zadanie ma na celu promocję turystyczną regionów województwa łódzkiego. Będzie realizowane na podstawie umowy pomiędzy PTTK Oddział w Łowiczu, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Projekt został pozytywnie oceniony w rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Konkursu Mikrograntów. W sumie na ponad 250 wniosków przyznano dotację 62 podmiotom.

Zadanie polegać będzie na realizacji filmików promocyjnych, podczas których przewodnicy PTTK będą prezentować dany region przez pryzmat omawianej publikacji książkowej: turystycznej, krajoznawczej, historycznej, przewodnika. Filmy będą dostępne na platformie YouTube i profilu FB Koła Przewodników. Zadanie będzie realizowane do końca sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do oglądania, udostępniania, komentowania, dzielcie się z nami swoimi opiniami o omawianych przez nas regionach, o swoich wizytach i doświadczeniach w omawianych obiektach, miejscach, regionach.

Projekt realizują przewodnicy Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu: Katarzyna Piotrkiewicz, Katarzyna Skierska-Pięta, Agnieszka Walczak – Caban, Jacek Rybus i Zdzisław Kryściak. ZAPRASZAMY.

FILM PROMOCYJNY

Tekst i zdjęcie: fb Koło Przewodników