Nasz człowiek w krajowej strukturze przewodnickiej

W dniach 27-28 maja br. w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK. To odbywające się co cztery lata wydarzenie, związane z wyborem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK, nakreśleniem planów na przyszłą kadencję, omówieniem współczesnych problemów przewodnictwa, a przede wszystkim spraw dotyczących certyfikacji przewodników w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Delegatem na konferencję z ramienia łowickiego koła przewodników był  Zdzisław Kryściak prezes koła. W trakcie dwudniowych obrad zasiadał on w trzyosobowym prezydium konferencji. Podczas konferencji łowickie koło zostało wyróżnione za zaangażowanie i wzorową organizację Ogólnopolskiej Imprezy Przewodnickiej jaką był XXIV Zlot Nizinny Przewodników Turystycznych w 2022 r.
W trakcie obrad wybrano nowy skład Komisji Przewodnickiej ZG PTTK na lata 2023-2027. Na jej czele stanęła dotychczasowa przewodnicząca Swietłana Koniuszewska (Sosnowiec). Zdzisław Kryściak został ponownie na drugą kadencję wiceprzewodniczącym Komisji. Ponadto wiceprzewodniczącymi zostali Artur Kowalczyk (Sanok) i Marcin Szumny (Gdańsk), a sekretarzem wybrano Joannę Lipińska (Warszawa). Członkami zostali Adrian Dudziak (Kraków), Zbigniew Pawlik (Ostrowiec Św.), Andrzej Talarek (Kłodzko) i Marcin Tysler (Warszawa). Komisję wybierają delegaci spośród ponad 170 kół i blisko 5600 przewodników PTTK w Polsce.
zdj. przewodnicy.pttk.pl