Zakończenie projektu „Krajoznawstwo łódzkie – z przewodnikiem przez region”

Przewodnicy łowickiego koła przy oddziale PTTK w okresie lipiec-sierpień realizowali projekt „Krajoznawstwo Łódzkie – z przewodnikiem przez region”. W ramach zadania przewodnicy opracowali filmy o tematyce krajoznawczej przybliżające regiony województwa łódzkiego omawiane przez pryzmat publikacji książkowych o tematyce turystycznej, krajoznawczej, historycznej, przewodnickiej.

Zadanie było realizowane na podstawie umowy między PTTK Oddział w Łowiczu, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w celu przeciwdziałania COVID-19 realizowanego w ramach Wojewódzkiego Konkursu Mikrograntów. Zadanie finansował Samorząd Województwa Łódzkiego.

W sumie powstało 20 filmów promocyjnych, w trakcie których przewodnicy przedstawiają regiony województwa. Filmy są dostępne na profilu FB i stronie YouTube Koła Przewodników w Łowiczu: https://www.youtube.com/channel/UCqXyoHx-VL5B0bRR4kvfrEQ/videos?view_as=subscriber

Tekst: Koło Przewodników