Czerwcowe dyżury za nami

Łowickie Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu od wielu lat prowadzi wakacyjne bezpłatne spacery z przewodnikiem. Odbywają się one pod hasłem „Przewodnik czeka. Poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK” w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. W minioną niedzielę zakończył się cykl czterech czerwcowych dyżurów przewodnickich.

Tegoroczne spacery zainaugurowano 6 czerwca. Spacer poprowadził Zdzisław Kryściak, a tematem przewodnim był kościół św. Leonarda i funkcjonujące przy nim instytucje: szpital, Instytut Bartoszków, cmentarz. Spacer był niecodzienną okazją do zapoznania się z dziejami tego kościoła, poznania wielu ciekawostek z nim związanych, wątków z życia Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, budowniczego dzisiejszej świątyni oraz zwiedzenia wnętrza kościoła św. Leonarda.

13 czerwca 2021 r. spacer prowadził Jacek Rybus, a jego tematem był łowicki kościół pw. Świętego Ducha. Jest on najstarszą, murowaną świątynią miasta. Zanim poznano dzieje świątyni, poszczególne fazy jego budowy oraz zwiedzono wnętrze, uczestnicy spaceru przeszli ze Starego Rynku, ulicą Zduńską na Nowy Rynek. Jest on pośrednio związany z historią kościoła. Został lokowany w 1405 roku również przez arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, rok po utworzeniu drugiej co do kolejności, parafii świętoduskiej.

Kolejny spacer 20 czerwca prowadziła Anna Staniszewska, która zabrała uczestników szlakiem Księżackich motywów dawniej i dziś, przybliżając obecność kultury ludowej w przestrzeni miasta.

Ostatni z czerwcowych spacerów prowadził Wojciech Czapnik, który przybliżył postać jedynej błogosławionej z Łowicza – Bolesławy Lament. Uczestnicy spaceru poznali historię progimnazjum rosyjskiego mieszczącego się w obecnym budynku muzeum, w którym Bolesława uczyła się. W Bazylice katedralnej poznano postać ks. Antoniego Chmielowskiego – spowiednika błogosławionej, a w kościele Świętego Ducha osobę ks. Jana Śliwowskiego, który chrzcił przyszłą błogosławiona, i rekolekcjonisty ks. Zygmunta Mścichowskiego, a także ujrzeć przechowywane tam relikwie błogosławionej Bolesławy. Spacer zakończył się na Żabim Placu, w pobliżu, którego, niedaleko kapliczki św. Rocha w XIX wieku, znajdował się dom rodziny Lamentów.

Spacery przewodnickie są realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz. Spacery są bezpłatne. Spotkania z przewodnikiem odbywają się w niedziele czerwca, lipca i sierpnia, o godz. 13.00 na Starym Rynku w Łowiczu. Przed nami cykl spotkań lipcowych podczas których poznamy m.in. związki gen. Klickiego z Łowiczem, dawne życie Księżaków, ślady arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu, dzieje zgromadzeń zakonnych w mieście czy dzieje kolei w Łowiczu. Przypomnijmy, że podczas spacerów, poza wiedzą, można zebrać cykl trzech unikatowych pocztówek.

zdj. arch. PTTK, lowicz24.eu