Za nami lipcowe spacery

Minął drugi miesiąc dyżurów z łowickimi przewodnikami PTTK. Łowickie Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu od 2013 roku realizuje wakacyjne bezpłatne spacery z przewodnikiem pod hasłem „Przewodnik czeka. Poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK”. Odbywają się one w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. Minął cykl lipcowych wędrówek.

Pierwszy spacer 4 lipca poprowadził Andrzej Słomski, a tematem przewodnim był Generał Stanisław Klicki w Łowiczu. Przewodnik przybliżył dzieje miasta w początkowym okresie XIX wieku i zmiany jakie w nim zachodziły m.in. budowa nowego ratusza i wyznaczenie ulicy Wjazdowej (dziś 3 Maja) oraz obiektów militarno-społecznych m.in. szpitala, apteki, stajni. Przybliżył też postać gen. Klickiego, jego działania w okresie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego. Spacer był też niecodzienną okazją do zwiedzenia Baszty Gen. Klickiego oraz będącego w prywatnych rękach pałacyku gen. Klickiego i pozostałych elementów ogrodu – kaplicy i domku dozorcy.

11 lipca spacer prowadził Jacek Rybus, a jego tematem było “Dawne życie Księżaków” i tym samym, wizyta w Ośrodku Plenerowym Budownictwa Ludowego, czyli mini skansenie przy Muzeum w Łowiczu. Przewodnik zapoznał z wszystkimi charakterystycznymi dla łowickiej kultury ludowej elementami życia mieszkańców łowickich wsi, tradycji, budownictwa, wystroju, życia codziennego.

Kolejny spacer 18 lipca prowadziła Katarzyna Skierska-Pięta, która zabrała uczestników śladami arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu. Przybliżyła obecność arcybiskupów w życiu miasta, w obiektach architektury, placach oraz myślach, ideach i ludziach związanych z dworem prymasowskim.

Ostatni z lipcowych spacerów prowadził Zdzisław Kryściak, który powędrował szlakiem zakonów i klasztorów w Łowiczu. Uczestnicy odwiedzili katedrę łowicką, kościół pijarów i klasztor bernardynek. Niecodzienną okazją była możliwość zwiedzania byłych klasztorów: dominikanów – dziś szkoły, oraz bernardynów – dziś własność prywatna, częściowo wyremontowany obiekt z przeznaczeniem na Hotel „Klasztor” – 1469 – Centrum Edukacji Historycznej.

Spacery przewodnickie są realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz. Przewodnik czeka w każdą niedzielę, o godz. 13.00 na Starym Rynku w Łowiczu. Przed nami cykl spotkań sierpniowych, podczas których poznamy m.in. rolę kolei w Łowiczu, ślady PRL wmieście, historię jarmarków i targów, związki Tadeusza Kościuszki z miastem oraz ślady wielkich architektów działających w Łowiczu. Przypomnijmy, że podczas spacerów, poza wiedzą, można zebrać cykl trzech unikatowych pocztówek.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników PTTK Łowicz