Zakończyły się spacery przewodnickie

Łowickie Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu od wielu lat prowadzi wakacyjne bezpłatne spacery z przewodnikiem. Odbywają się one pod hasłem „Przewodnik czeka. Poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK” w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. Każdy spacer jest tak skonstruowany, by wprowadzał nowe wątki, był okazją do poznania wielu ciekawostek, atrakcyjnych dla turystów miejscowych systematycznie uczestniczących w spacerach oraz standardowych punktów każdej wycieczki w Łowiczu tj. katedry, kościół pijarów, starego i nowego rynku, ratusza.

Tegoroczne spacery zainaugurowano 6 czerwca, zakończyły się 29 sierpnia. W sumie łowiccy przewodnicy przeprowadzili 13 spacerów o różnorodnej tematyce. Były więc wędrówki szlakiem kościoła św. Leonarda (Zdzisław Kryściak) oraz kościoła św. Ducha (Jacek Rybus) i związanych z nimi instytucji. Był też szlak błogosławionej Bolesławy Lament (Wojciech Czapnik) i związków Łowicza z Tadeuszem Kościuszko (Katarzyna Zabost) czy gen. Stanisławem Klickim (Andrzej Słomski). Jedna z wędrówek prowadziła szlakiem wybitnych architektów związanych z Łowiczem (Agnieszka Walczak-Caban). Była też wędrówka szlakiem związków arcybiskupów gnieźnieńskich z Łowiczem (Katarzyna Skierska-Pięta) czy klasztorów funkcjonujących w Łowiczu na przestrzeni wieków (Zdzisław Kryściak). Przybliżano również kulturę ludową regionu łowickiego (Anna Staniszewska, Jacek Rybus) czy słynne jarmarki łowickie (Agnieszka Walczak-Caban). Były tez tematy znacznie bliższe czasowo jak Łowicz w latach PRL (Katarzyna Skierska-Pięta) czy Łowicz na kolejowym szlaku (Zdzisław Kryściak).

Spacery przewodnickie są realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz. Podczas spacerów, poza wiedzą, można zebrać cykl trzech unikatowych pocztówek. Kolejna edycja bezpłatnych spacerów z łowickimi przewodnikami już za rok. „Przewodnik czeka – poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK”.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników Łowicz