Noc Muzeów – Reaktywacja

Po przerwie spowodowanej pandemią covid-19 wracamy do ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów. W jedyną taką noc w roku przewodnicy naszego Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej, działającego przy łowickim PTTK, włączają się w wydarzenia i oprowadzają po muzeach. W tym roku mogliśmy się spotkać w Muzeum w Łowiczu, gdzie oprowadzali: Katarzyna Skierska-Pięta, Jacek Rybus i Wojciech Czapnik, z którymi można było zgłębiać tajemnice historii Łowicza oraz Anna Staniszewska i Katarzyna Zabost przybliżające ciekawostki działu etnograficznego. A przy okazji otwarto nową atrakcję muzeum – Gabinet Władysława Grabskiego.
Pojawiliśmy się również w Lipcach Reymontowskich w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych Zbigniewa Stania. Organizatorem wyjazdu był Łowicki Ośrodek Kultury, a Koło Przewodników partnerem wydarzenia. Podczas wycieczki przewodnicy Katarzyna Tracz i Zdzisław Kryściak prowadzili uczestników przez miejsca wątków filmowych Chłopów m.in. w Pszczonowie i Lipcach, a pamiątki z planu filmowego poznaliśmy w we wspomnianej Galerii, po której oprowadził właściciel Zbigniew Stań. Wyjazd ten wpisał się w projekt „Chłopi Forever”.
zdj. Z. Kryściak, J. Rybus, Ania Ania