XXXIX Rajd Górski Przewodników Turystycznych za nami

W dniach 25-28 sierpnia po raz 39 zorganizowany został Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK. Organizatorem tegorocznego Rajdu Górskiego był Oddział PTTK w Wiśle, działające tam Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wiśle oraz Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK.
Od wielu lat uczestniczą w nim przewodnicy naszego koła. Insygnia rajdu, czyli kapelusz góralski z odznakami rajdowymi i ciupaga, zostały przekazane na oficjalnym otwarciu w Wiśle. Wisła była bazą wypadową rajdowiczów. Jak co roku grupy przewodników na danych trasach realizowały zaplanowany przez organizatorów program. Były grupy plecakowe, autokarowe i pieszo-autokarowe. W tym roku nasi przewodnicy uczestniczyli w dwóch z czterech zaproponowanych tras. Jedna z grup poznawała Ziemię Cieszyńską m.in. uczestniczyła w warsztatach w Chlebowej Chacie z prelekcją, wypiekiem podpłomyków i degustacją chleba, odwiedzono Skoczów Kaplicówkę – miejsce z piękną panoramą Beskidów, następnie zwiedzano Cieszyn. W kolejnym dniu zorganizowano wyjazd „Śladami Janosika”, czyli wędrówkę na Słowację i zwiedzanie Biely Potok – Nowe Diery, zwiedzanie skansenów w Vychylovce, Wsi Kisuckiej oraz przejazd unikatową kolejką wąskotorową, w drodze powrotnej przystanek w Starej Bystricy, gdzie znajduje się jedyny na Słowacji zegar astronomiczny „Orloj”.
Grupa plecakowa wyruszyła z Przełęczy Salmopolskiej do Malinowskiej Jaskini i Malinowskiej Skały i dalej na Skrzyczne. Grupa następnie zeszła do Szczyrku, by przez przez Przełęcz Karkoszczonka dotrzeć na nocleg do Schroniska PTTK na pod Klimczokiem. Tam odbyło się wieczorne ognisko z turystyczną piosenką. Następnego dnia grupa ruszyła na Klimczok, dalej Błatnią, Czupel do Górek Wielkich, a następnie Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”.
Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakończenie rajdu w Wiśle, w ośrodku Nadleśnictwa Wisła, gdzie zorganizowano wspólną biesiadę przewodników z całej Polski. Poprzez takie rajdy nie tylko promujemy Ziemię Łowicką zapraszając naszych kolegów do zwiedzania naszej małej ojczyzny, ale również wymieniamy doświadczenia przewodnickie i zawieramy nowe znajomości. A organizatorem w podziękowaniu za organizację przekazaliśmy album o łowickiej kulturze ludowej.
Tekst: ZK, zdj. MZ, ZK, AS, MS, FB Przewodnicy turystyczni PTTK