Po raz trzynasty…

Zapraszamy na XIII edycję bezpłatnych spacerów “Pokój ich cieniom…” po łowickich nekropoliach prowadzonych przez przewodników łowickiego Koła. W tym roku spacery odbędą się w 5 listopada o godz. 14.00 na cmentarzu katedralnym oraz następnego dnia o 14.00 na cmentarzu Emaus. Podczas spaceru będzie można poznać historię łowickich nekropolii i miejsca pochówków zasłużonych łowiczan. Bezpłatne spacery są formą podziękowania za wsparcie udzielone przez mieszkańców miasta podczas organizowanej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy.