„Pokój ich cieniom” po raz trzynasty

W dniach 5 i 6 listopada po raz kolejny odbyły się spacery przewodnickie po cmentarzu katedralnym i Emaus. Są one formą podziękowania za wsparcie kwesty PTTK. Idea spacerów zrodziła się na kanwie wędrówek przewodnickich na groby ich koleżanek i kolegów, które odwiedzano przy okazji święta Wszystkich Świętych. Wówczas to w 2009 r. zrodził się pomysł przybliżania miejsc pochówków znamienitych Łowiczan dla całej społeczności łowickiej, a rok później kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Cykl spacerów odbywa się pod hasłem „Pokój ich cieniom…”. To już „trzynasta” edycja spacerów po łowickich nekropoliach.

Sobotni spacer odbył się tradycyjnie po cmentarzu katedralnym, gdzie przewodnik przybliżał historię łowickich nekropolii oraz miejsca pochówków zasłużonych Łowiczan i osób, które kształtowały to miasto. W tym roku odwiedzano miejsca spoczynku m.in. organisty Romana Hamasiewicza, działaczki społecznej Kamili Trawińskiej, symboliczny grób burmistrza Łowicza Adolfa Kutkowskiego i sędziego Jakuba Kakietka, działacza harcerskiego i dyrektora szkoły Karola Drobińskiego, rodziny Xiężopolskich, doktora Stanisława Terajewicza, czy zamordowanego na Wschodzie kpt. Andrzeja Drozda. Mimo dość niesprzyjającej pogody i padającej mżawki w wędrówce z przewodnikiem uczestniczyło około 30 osób.

Spacer niedzielny został zorganizowany na cmentarzu Emaus. Tym razem pogoda była wyjątkowo słoneczna. Przewodnik przybliżał miejsca wiecznego spoczynku osób związanych z parafią Świętego Ducha w Łowiczu. Odwiedził m.in. groby łowiczanina, proboszcza skolimowskiego Czesława Malinowskiego, nauczyciela liceum Stanisława Mroza, nauczyciela i muzyka Józefa Zagórskiego, działacza społecznego Bronisława Łagowskiego, bernardyna Fidelisa Mellera, naczelnika poczty Józefa Skorupskiego, członek POW, następnie więźnia Oświęcimia Korneliusza Kuczyńskiego i więźnia Dachau ks. Klemensa Kuczyńskiego, harcerza Leszka Szmidta. Również i w tym spacerze wzięło udział około 30 osób.

Dziękujemy za Państwa obecność podczas obu spacerów. Kolejne wędrówki z przewodnikami naszego Koła po łowickich cmentarzach za rok, w weekend po Wszystkich Świętych.

tekst ZK, zdj. AK, ZK