II Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Kampinoskiej

25 lutego uczestniczyliśmy w II Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Kampinoskiej w 160. rocznicę wybuchu tego zrywu powstańczego. Z miejscowości Granica, wraz ze wszystkimi uczestnikami rajdu udaliśmy się na wędrówkę szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego do Dębu Powstańców. Według lokalnych przekazów, na drzewie tym, oddziały kozackie powiesiły schwytanych powstańców – przypuszczalnie uczestników potyczki, która odbyła się w kwietniu 1863 r. pod Budą Zaborowską. Po powrocie do Granicy udaliśmy się do skansenu budownictwa puszczańskiego, po którym oprowadziła nas przewodnik KPN. Odwiedziliśmy cmentarz wojenny z II wojny światowej, na którym pochowanych jest 800 żołnierzy Armii “Poznań” i “Pomorze” poległych głównie w dniach 16-18 września 1939 roku w czasie bitwy nad Bzurą. Cmentarz został zaprojektowany w kształcie orła. Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko oraz zostaliśmy poczęstowani powstańczą zupą – krupnikiem. Na całej trasie, w ciekawy sposób historię powstańczą opowiadali rekonstruktorzy. Organizatorem imprezy było Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą.

Tekst: TW, zdjęcia: TW