Nowi społeczni opiekunowie zabytków

W dniu 25 stycznia 2024 r. Starosta Łowicki Marcin Kosiorek wręczył nominację na społecznych opiekunów zabytków trzem naszym przewodniczkom: Joannie Sałacie, Katarzynie Skierskiej-Pięcie i Katarzynie Tracz. Przypomnijmy, że po trwającym kilka miesięcy kursie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi koleżanki ukończyły szkolenie dla kandydatów na SOZ i uzyskały 15 grudnia 2023 r. pozytywny wynik egzaminu końcowego.
Zadaniem społecznych opiekunów jest m.in. „podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnianie wiedzy o zabytkach”. Naszym nowym społecznym opiekunom zabytków gratulujemy. Obecnie w skład kadra opiekunów zabytków w Łowickim PTTK liczy pięciu przewodników.
tekst: ZK, foto: J. Idzikowska