Przewodniczka autorką nowej książki

Katarzyna Skierska-Pięta, przewodniczka łowickiego Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej jest jedną z autorek książki „Gmina Chąśno dawniej i dziś”. Współautorami książki są Marek Wojtylak i Tadeusz Żaczek. Promocja publikacji miał miejsce w Gminnej Bibliotece w Chąśnie dziś 29 czerwca.

Podczas uroczystości licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchania informacji o okolicznościach powstania książki, zaangażowaniu wielu osób z terenu gminy, które udostępniały materiały do publikacji, o trudnościach jakie wiązały się z przedstawieniem gminy.

Podczas tej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji Koła Przewodników. Gratulujemy naszej koleżance udanej publikacji.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników