Nowa książka łowickich przewodników

W dniu 20 października 2022 r. odbyła się w Chąśnie promocja książki „Po ścieżkach gmin powiatu łowickiego”, której autorami jest dwójka łowickich przewodników: Katarzyna Skierska-Pieta i Zdzisław Kryściak. Książka to opowieść o blisko 200 sołectwach z informacjami o ich najstarszych dziejach czy pochodzeniu nazwy. Omówione zostały też najstarsze dzieje i współczesność dziewięciu gmin powiatu łowickiego, zabytki i atrakcje turystyczne oraz przejawy charakterystycznej kultury ludowej. Publikacja powstała w ramach projektu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, została wydana przez Stowarzyszenie KGW – Razem dla Gminy Chąśno. Spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Irena Kolos – prezes Zarządu Stowarzyszenia. W promocji uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, instytucji kultury oraz łowiccy przewodnicy i przedstawiciele klubów działających przy Oddziale PTTK.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników