Koło Przewodników - Historia

23 maja 1908 r. - Aleksander Janowski po 17 miesiącach powołania PTK w Warszawie, powołuje w Polsce kolejny piąty oddział PTK w Łowiczu. Trzon łowickiego Oddziału tworzą wybitni miejscowi działacze społeczni, ludzie wielkiej wiary i czci którzy za główny cel swojego życia obierają, służenie jak najlepiej swojej "małej Ojczyźnie". Wśród nich należy wymienić m.in. : Romualda Oczykowskiego : historyka , literata , który jako jeden z nielicznych podjął się trudu opisania historii swojego miasta z wyszczególnieniem jego walorów historycznych w przewodniku "Przechadzka po Łowiczu" wydanego w roku 1883. Władysława Tarczyńskiego; kolekcjonera , twórcę Muzeum Starożytności i współzałożyciela Straży Ogniowej.

Z jego inicjatywy dziś Łowicz posiada muzeum pełne pamiątek historycznych Łowicza. Anielę Chmielińską - działaczkę społeczną , wielce zasłużoną w dziedzinie zachowywania kultury ludowej Księżaków i jej rozsławiania poza granicami Ziemi Łowickiej, twórczynię Muzeum Etnograficznego. Karola Rybackiego - wydawcę "Łowiczanina" - lokalnej gazety miasta , księgarza , drukarza , działacza społecznego. Głównie te cztery osoby w początkach działalności PTK w Łowiczu , wykazały się niezmierzoną energią i miłością w tworzeniu przyszłego fundamentu pod dzisiejszy oddział PTTK i Koło przewodników.
1909 r. - w łowickim Oddziale PTK powstają pierwsze jego struktury i poszczególne sekcje. Z pośród sekcji najlepsze wyniki pracy osiąga sekcja wycieczkowa. Pozwalała ona na rozwijanie krajoznawstwa i opiekowała się wycieczkami przybywającymi do Łowicza. Sekcja ta staje się z czasem podwaliną pod obecne Koło Przewodników , które po dziś dzień, działa w Łowiczu.

Więcej informacji - zobacz / ukryj


1950 r. - Powołanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego poprzez połączenie PTK i PTT. Kolejni wielcy miłośnicy Ziemi Łowickiej i PTK to : Tadeusz Gumiński , dr Jan Wegner , Maurycy Klimecki , Helena Dietrichowi , Zygmunt i Zdzisław Pągowscy.
1953 r. - po II wojnie światowej wznowiono działalność Łowickiego Oddziału PTTK. Koło przewodników liczyło 11 członków , z tego tylko 7 czynnych.
1962 r. - 7 przewodników oprowadziło 39 wycieczek.
1964 r. - kadra przewodnicka wzmacnia się o kolejne 12 osób.
1968 r. - powstaje idea i wykonanie znaczka łowickich przewodników.
1975 r. - powstaje województwo skierniewickie, Zarząd Wojewódzkiego Oddziału PTTK w Skierniewicach ustanowili lokalizację Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w Łowiczu. W jej skład wchodzą członkowie łowickiego koła : Eligiusz Pietrucha - przewodniczący , Elżbieta Dłużewska, Alicja Soja , Tadeusz Kolasiński i Kazimierz Kukuć.
1977 r. - Jubileusz XV Lecia Koła przewodnikow PTTK w Łowiczu.
13 lutego 1987 roku powstaje Klub Turystyki Kolarskiej "Szprycha". Załozycielami klubu są doświadczeni przewodnicy łowiccy , którzy na rowerach bedą przemierzać zakątki Ziemi Łowickiej i Polski. Będą twórcami przyszłych imprez turystycznych tj. "Swięto Roweu" , Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego" , Rajd Szlakiem Cichociemnych" , Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą" Wśród nich należy wymienić Adama Szymańskiego i Eligiusza Pietruchę.

10 kwietnia 1989 r. powstaje regulamin i odznaka Miłośnik Ziemi Łowickiej.
1996 r. powstaje idea i dość trydna realizacja Sztandaru Koła przewodników i Oddziału PTK - PTTK w Łowiczu. Wiele pracy w wykonanie sztandaru włożyła Jagoda Rolewska. W haftowaniu pomagały jej Siostry Bernardynki. Sztandar powstał również dzięki pomocy wielu sposnorów.

W 35-letnim istnieniu Koła Przewodników, kolejnymi prezesami Zarządu byli : Krystyna Górecka , Danuta Zabrzewska - Jażdżyk , Eugeniusz Salamończyk , Jadwiga Rolewska. W tym czasie daje się zauważyć wzrost zainteresowania Łowiczem i regionem łowickim. Wzrosło zapotrzebowanie na fachową obsługę wycieczek. Świadczy o tym choćby fakt, iż 1964 roku 20 przewodników obsłużyło już 46 wycieczek. Cznni przewodnicy przewyższali swoje kwalifikacje, poszerzając swoje uprawnienia na teren całego byłego woj. łódzkiego oraz na teren byłego woj. warszawskiego na trasie: Sochaczew - Chodaków - Brochów - Niepokalanów - Żelazowa Wola. Wielu przewodników zdobyło uprawnienia przewodnickie I i II klasy. Każdego roku przed sezonem turystycznym kolo organizuje wycieczki szkoleniowe odwiedzając najatrakcyjniejsze pod względem krajoznawczym miejscowości naszego regionu i sąsiadujące z nimi ( Nieborów , Arkadię , Sromów , Maurzyce , Żelazową Wolę , Oporów , Krośniewice , Kutno , Łęczycę )

27 - 28 sierpnia 1998 r. - trwały w Obchody Jubileuszowe 35-lecia Koła Przewodników PTTK w Łowiczu i 90-lecia PTK - PTTK. W uroczystościach uczestniczyło 79 przewodników PTTK z 34 Kół przewodnickich z całego Kraju. Z inicjatywy przewodników w dn. 27.06.1998 w południe odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci działaczy PTK - PTTK w latach 1908 - 1998. Zorganizowano kolejny kurs dla przewodników. Z kursu w szeregavj Koła zostaja 4 osoby.
10 maja 2008 r. - 100 lecie Oddziału PTK - PTTK w Łowiczu.
Czynnymi członkami Koła Przewodników w Łowiczu jest 25 osób. Oddział zostaje przeniesiony do budynku Ratusza Miejskiego w Łowiczu , tym samym zamykając pewien etap historii przebywając w kamienicy tzw." Napoleona."

Co przyniesie przyszłość ? .......
Dopóki grupy będa zjeżdżac do Łowicza , przewodnicy beda swiadczyc im swoje usługi.

(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN