Kontakt z PTTK / Administracja

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK W ŁOWICZU

Adam Szymański - prezes oddziału PTTK w Łowiczu
Zdzisław Kryściak - zastępca prezesa d/s organizacyjnych i turystycznych
Grażyna Dubiel - zastępca prezesa d/s młodzieży
Jadwiga Lendzion - sekretarz zarządu
Teresa Wojciechowska - skarbnik zarządu
Marek Trepa - członek zarządu
Karol Dąbrowski - członek zarząduODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Ireneusz Cybulski
Małgorzata Kucharek
Jacek RybusODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzej Masztanowicz
Agnieszka Walczak
Kamil Szkup

siedziba

(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN