Informacje o Kwescie

Pomysł zorganizowania kwesty z której pieniądze, będą przeznaczane na renowację zabytkowych grobów, znajdujących się na łowickich cmentarzach, zrodził się podczas jednego ze spacerów, w czasie którego łowiccy przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego odwiedzali groby zasłużonych Łowiczan, przewodników oraz osób działających w strukturach PTTK. Wówczas to, doszło pomiędzy nimi do „żywej” dyskusji na temat zniszczeń i zaniedbań łowickich pomników cmentarnych. Podczas tego spaceru, zorganizowanym po raz pierwszy w 2009 r., dostrzeżono, że wiele cennych, zabytkowych obiektów ginie bezpowrotnie. Sędziwe, pięknie wykonane z piaskowca grobowce, zaczęły zastępować współczesne, lastrykowe obiekty. Postanowiono temu w jakiś sposób przeciwdziałać, by zachować jak najwięcej starych grobów dla przyszłych pokoleń.

Bo przecież każdy cmentarz jak słusznie stwierdził Mirosław Pisarkiewicz, badacz przeszłości cmentarzy, jest „zapisem przeszłości danej miejscowości, w czasie w którym istnieje. Jest jak jej cała historia wyrywkowy, a zarazem reprezentatywny, nie obejmuje wszystkiego, ale i nauka historii nie jest w stanie wszystkiego objąć. I, co najważniejsze, związany jest z ludźmi tworzącym daną miejscowość.

Idea każdego cmentarza jest Pamięć. Pamięć o naszych bliskich zmarłych, która przeobraża się w zbiorową Pamięć o miejscowości. Cmentarz jest więc kluczem do historii, a historia kluczem do Cmentarza. Nie można wejść w zrozumienie miejscowości, nie otwierając przeszłości tymi dwoma kluczami równocześnie.”

Słusznie zauważył dziennikarz i regionalista Jan B. Nycka, brat Andrzeja Nyceka, innej, również niezwykle barwnej postaci z pobliskiej Łęczycy, zmarłego w 2000 r. gdzie również został pochowany, że „jeśli chce się poznać daną miejscowość, należy zwiedzanie zacząć od jej cmentarza.”

Mimo dobrych chęci wielu osób, na dyskusji poprzestano. Temat powrócił jednak w 2010 r. w czasie kolejnych spacerów, tuż przed Świętem Wszystkich Świętych. Postanowiono wówczas sprawę potraktować poważnie i dowiedzieć się, co należy zrobić, aby przeprowadzić tego typu zbiórkę. Organizacją zbiórki zajęli się Jacek Rybus i Adam Szymański. Jak się okazało zorganizowanie kwestY wcale nie było takie łatwe, jak pierwotnie założono. Podjęto starania o otrzymanie stosownego zezwolenia z Urzędu Miejskiego w Łowiczu na zorganizowanie kwesty, wypełniając odpowiednie dokumenty, a także spełniając ustalone prawnie założenia. Jednocześnie przystąpiono do znalezienia producenta odpowiednich do tego celu puszek kwestarskich. Kolejnym krokiem było przygotowanie planu działania zbiórki, tak, aby przebiegała ona zgodnie z przepisami oraz by pieniądze były odpowiednio chronione w trakcie i po kweście. Przygotowano również imienne identyfikatory oraz okolicznościowe pocztówki, które miały pełnić rolę podziękowania za wrzucony datek. W kwestę zaangażowało się bardzo wielu ludzi (kwestarze), a także sponsorzy, bezpłatnie wykonując dla nas różnego rodzaju rzeczy. W czasie trwania naszej pierwszej zbiórki mogliśmy odczuć wielkie poparcie społeczne dla naszej akcji. Potwierdzeniem słuszności naszych działań, była również nasza druga kwesta.

Pierwszą kwestę zorganizowaliśmy 1 listopada 2010 r. Od tej pory, co roku, staramy się wspólnie „walczyć” o to, aby ocalić jak najwięcej zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach.

Zachęcamy do włączenia się i wsparcie naszej akcji.

KOMISJA KWESTARSKA
Kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy z kwest sprawuje powołana do tego celu Komisja Kwestarska. Pełni ona również rolę opiniotwórczą i doradczą. Członkowie Komisji ustalają m.in., który zabytkowy grobowiec będzie poddany, jako pierwszy, renowacji oraz zatwierdzają wybór Zespołu Konserwatorskiego, wyłonionego w zapytaniu ofertowym, któremu powierza się renowację grobu.

Skład Komisji tworzą osoby biorące udział bezpośrednio lub pośrednio w kweście: przedstawiciele łowickiego oddziału PTTK, proboszczowie cmentarzy: katedralnego i Świętego Ducha „Emaus”, dyrektor Muzeum w Łowiczu, przedstawiciel władz miejskich oraz konserwatora zabytków.

Skład Komisji Kwestarskiej powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK w Łowiczu tworzą obecnie:
- Jacek Rybus – prezes Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. Organizator kwesty z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu,
- Adam Szymański – prezes Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha”. Organizator kwesty z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu,
- Eligiusz Pietrucha – zastępca prezesa PTTK Oddział w Łowiczu, Organizator kwesty z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu,
- Janusz Dyl – prezes PTTK Oddział w Łowiczu,
- Zdzisław Kryściak – przewodnik Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu, historyk,
- Krzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, historyk,
- Ks. Wiesław Skonieczny – proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu,
- Ks. Włodzimierz Moczarski – proboszcz parafii Świętego Ducha w Łowiczu,
- Marzena Kozanecka – Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu, historyk,
- Marian Rożej – Konserwator Zabytków (lub w jego zastępstwie reprezentant konserwatora).

Pierwsze spotkanie Komisji Kwestarskiej odbyło się 6 grudnia 2010 r. o godz. 17.00, w gabinecie Burmistrza Miasta Łowicza w ratuszu miejskim.

JAK ROZPOZNAĆ NASZEGO KWESTARZA
Naszych kwestarzy można spotkać 1 i 2 listopada, w pobliżu bram prowadzących na teren łowickich cmentarzy. Kwestują od godz. 8.00 do godz. 17.00. Każdy z nich zaopatrzony jest w imienny identyfikator, a także puszkę kwestarska i okolicznościową pocztówkę, spełniającą rolę pamiątki i podziękowania za wrzucony datek. Identyfikator ma specjalny wzór graficzny, przygotowany z myślą o każdej kweście. Podobny zwór znajduje się na naklejkach przyklejonych do puszek kwestarskich oraz plakatach. Na pocztówkach zwykle prezentujemy wyremontowany nagrobek z pieniędzy pochodzących z kwesty. Jego stan przed i po renowacji.

Puszki kwestarskie
W chwili obecnej posługujemy się 12 puszkami kwestarskimi zabezpieczonymi kłódkami i oznakowanymi specjalnymi naklejkami z nazwą przeprowadzanej zbiorek oraz informacją o czasie jej przebiegu i organizatorze. Każda puszka ma swój indywidualny numer, po to aby łatwo sprawdzić gdzie aktualnie się znajduje i kto z niej korzysta.

(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN