KTK "TRATWA" - Działalność

Celem działalności KTK TRATWA jest propagowanie turystyki kajakowej i edukacji turystycznej związanej zarówno związanej z najbliższym regionem Łowicza jak i całego Kraju. Działania klubu skierowane są do wszystkich osób zarówno członków PTTK jak i niezrzeszonych, szczególnie ważne dla klubu będzie popularyzowanie turystyki rodzinnej i angażowanie do współpracy osób młodych. Najważniejsze dla klubu będzie popularyzowanie turystyki kajakowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na wodzie tak aby wypoczynek w kajaku był bezpieczny i sprawiał wszystkim wiele satysfakcji.

KTK TRATWA jest otwartym klubem zrzeszającym grono pasjonatów - przyjaciół pragnących z wspólnie spędzać czas w kajaku i nie tylko, chętnie przyjmujemy do swojego grona nowe osoby które będą zaangażowane w działania klubu i znajdą czas na wspólne spływy i inne formy działalności klubu.(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN