KTK "TRATWA" - Historia

W dniu 8.02.2014 miało miejsce walne zebranie na którym powołany został Klubu Turystyki Kajakowej TRATWA przy Łowickim Oddziale PTTK. W zebraniu uczestniczyło 17 osób w tym Prezes Zarządu Oddziału PTTK Łowicz kolega Janusz Dyl.

Przewodniczącym zebrania został kolega Zdzisław Kryściak , sekretarzem zebrania została koleżanka Agnieszka Walczak. Do komisji skrutacyjnej zostały powołane koleżanki: Marta Całka, Marianna Narewska i Miłosława White. W skład komisji mandatowej weszły koleżanki: Agnieszka Walczak, Dorota Wiśniewska i Ewa Lendzion. Komisję wyborczą stanowili: koleżanka Jagoda Lendzion i koledzy: Mirosław Lendzion oraz Andrzej Lendzion.

W czasie głosowania w którym udział wzięło 17 osób został wybrany skład Zarządu Klubu Turystyki Kajakowej TRATWA, w głosowaniu wybierano 5 osobowy Zarząd Klubu. Wśród zgłoszonych kandydatów największą ilość głosów zdobyli: Andrzej Lendzion, Wiktor Małaszek, Dorota Wiśniewska, Jagoda Lendzion oraz Zdzisław Kryściak. Po wyborach członkowie Zarządu KTK TRATWA wybrali prezesa klubu - został nim kolega Wiktor Małaszek.(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN